Πάνελ Οροφής Petsas.gr-Νίκαια

Κατασκευή εμφανής ξύλινης στέγης, με πάνελ κεραμίδι Λεμπέση στη Νίκαια. 

Δείτε όλες τις φάσεις των εργασιών, μέσα από πλούσιο και λεπτομερή φωτογραφικό υλικό, για να μας γνωρίσετε καλύτερα.

Η φαντασία σας να γίνεται πράξη και το όνειρό σας πραγματικότητα!!!