Ποιος είναι ο ρόλος της κεραμοσκεπής σε ένα οικοδόμημα (κτίριο):

  1. Απορροή Ομβρίων Υδάτων, 
  2. Απομάκρυνση Χιονιού, 
  3. Ηλιοπροστασία, 
  4. Υγρομόνωση, 
  5. Θερμομόνωση, 
  6. Ανεμοπροστασία. 

Κεντρικό Μενού

Follow Us

Powered Supported and Hosted by