Πως γίνεται η θερμομόνωση στέγης σε στέγη με κεκλιμένο μπετόν;

Σε στέγη με κεκλιμένο μπετόν τοποθετούμε πρώτα καδρόνια διατομής 5cm*7cm ανά 60cm, κάθετα στη στέγη, έτσι ώστε να αλφαδιαστεί η επιφάνεια της και στη συνέχεια ανάμεσα σε αυτά τα κενά μπαίνει η θερμομόνωση.

 

Petsas.gr – Η εταιρία που και στην θερμομόνωση στέγης εγγυάται για το αποτέλεσμα.

Κεντρικό Μενού

Follow Us

Powered Supported and Hosted by