Τι επηρεάζει τα χαρακτηριστικά μίας στέγης;

Τα χαρακτηριστικά μιας στέγης εξαρτώνται από: 

  • το κτίριο το οποίο στεγάζει 
  • τα διαθέσιμα υλικά 
  • την τοπική κατασκευαστική παράδοση 
  • την ευρύτερη σχεδιαστική ιδέα 
  • τοπική ή εθνική νομοθεσία. 

Κεντρικό Μενού

Follow Us

Powered Supported and Hosted by