Σύνθετη ξυλεία

Η σύνθετη ξυλεία αποτελεί ιδανική λύση για κατασκευές μεγάλων διαστάσεων μιας κεραμοσκεπής και ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων (τοξοειδή ανοίγματα σε στέγες, κεραμοσκεπές, γέφυρες και γυμναστήρια).

Χαρακτηριστική τεχνική ιδιότητα του ξύλου είναι η ανισορροπία του, δηλαδή η ιδιότητά του να έχει διαφορετική συμπεριφορά κατά τη διεύθυνση των ινών, σε σύγκριση με τη διεύθυνση την κάθετη προς τις ίνες του. Με βάση αυτή την αρχή και με την τεχνική της οδοντωτής σφήνωσης, συνθέτεται ένα νέο κομμάτι ξύλου (σύνθετο) με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά και μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις.

Ιδιότητες
• Μεγάλη ελαστικότητα, απορροφώντας δονήσεις που ενδεχομένως να αποφέρουν θραύσεις.
• Εξαιρετική αντοχή σε καταπονήσεις.
• Αυξημένες μηχανικές αντοχές που εξασφαλίζουν μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα πολυποίκιλων κατασκευών.
• Εξαιτίας της επεξεργασίας που έχουν υποστεί έχουν αυξημένη αντοχή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως υγρασία, θερμοκρασιακές μεταβολές κ.α.
• Εξαιρετική αντοχή σε μύκητες και έντομα.

Κεντρικό Μενού

Follow Us

Powered Supported and Hosted by